KJØPSVILKÅR

1. HOMBORSAUNA

www.homborsauna.no er levert av Homborsauna AS, med organisasjonsnummer 930 677 825. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet og kan ikke kopieres uten tillatelse.

2. PARTENE

Selger er Homborsauna AS, Bukjærheia 4, 4888 Homborsund, post@homborsauna.no, organisasjonsnummer 930 677 825og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. PRISER

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. AVTALEINGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALING

Alle betaling skjer med VIPPS betalingsløsning eller faktura for bedriftsavtaler. Betaling med VIPPS gjøres med mobilnummer og verifisering ved bruk av BankID/BankID på mobil. Ved ønske om faktura, kontakt oss på post@homborsauna.no Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen på www.homborsauna.no. Når kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling via VIPPS, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag ved ordrebekreftelse. Ved betaling med faktura for bedrifter, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved levering av tjeneste. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. LEVERING

Kjøp/levering av tjeneste er skjedd når Homborsauna AS har bekreftet bestilling/kjøp til din oppgitte e-postadresse («ordrebekreftelsen»).

7. ANGRERETT

Homborsauna AS tar ikke imot avbestillinger og enhver endring i en reservasjon må skje senest 24 timer før besøket skal finne sted. Hvis du er medlem kan du endre tiden inntil 24 timer før ved å logge inn til din side. Vi vil være behjelpelig med å finne et nytt tidspunkt for besøket opp til et år frem i tid. Reservasjon kan også føres over til et annet navn kostnadsfritt. For ikke medlemmer Endringer i reservasjonen skal gjøres til post@homborsauna.no Angreretten kan ikke påberopes i forbindelse med inngåtte avtaler om leie av tid i våre badstuer jf. angrerettsloven av 2014 § 22 bokstav m. Hvis vi må holde stengt på grunn av tekniske årsaker, vedlikehold eller værforhold refunderer vi 100 % av beløpet eller gir 100% tilgodelapp.

8. MANGLER

Hvis det foreligger en mangel ved levering av tjeneste må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 uke etter besøket i badstuen. Kjøper må melde skriftlig til post@homborsauna.no

9. TILBAKEBETALING

Tilbakebetaling skal skje så raskt som mulig, og senest 30 dager etter mottatt og godkjent krav om tilbakebetaling.

10. KLAGER, KONTAKT & SUPPORT

Henvendelse som gjelder kjøp eller klager sendes til post@homborsauna.no Postadresse; Bukjærheia 4, 4888 Homborsund. Badstuen er lokalisert på Groos ca 15.september-15.mai, og resten i Grimstad sentrum. Noe nedetid rundt flytting av lokasjon vil skje..

11.1 ÅRSKORT

Årskort varer ett år fra kjøpsdato. Årskortet er personlig og gjelder for personen kortet er registrert på. Årskort gir i perioden kortet er gyldig, rabattert pris på bruk av badstuen i åpningstid og så fremt det er kapasitet. Bevis på årskort skal kunne fremvises når badstuen tas i bruk. Årskort fornyes automatisk i VIPPS, Kjøperne kan kansellere ved å gi beskjed til Homborsauna AS på post@homborsauna.no.

11.2 MÅNEDSKORT

Månedskort er gyldig i en måned fra den dagen du kjøper det. Månedskortet er personlig og gjelder kun for personen kortet er registrert på. Månedskort gir ubegrenset bruk av badstuen i åpningstid og så fremt det er kapasitet, i perioden kortet er gyldig. Det er ingen bindingstid på avtalen, men den løper til du sier den opp i Vipps. Bevis på månedskort skal kunne fremvises når badstuen tas i bruk. Månedskortet betales i Vipps, og kjøpes med tjenesten Periode. Månedskort kan ikke kanselleres eller refunderes.

11.3 GAVEKORT

Gavekort finnes i ulike faste størrelser eller valgfritt beløp opp til 2.500kr. Gavekortet utstedes til en e-post adresse; din egen, eller den som skal motta gaven. Gavekort er gyldig i 1 år fra kjøpsdato. Gavekort er kun gyldig til booking på www.homborsauna.no og kan ikke refunderes..

12. TVISTER OG LOVER

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol. Homborsauna AS deler ikke dine personopplysninger med tredjepart.